Consulting

Malta: formiranje kompanije

 
 cropped-cropped-headerimg.jpg

Kompanija na Malti – Prednosti:

 • Porez na dobit je 5% (posle refunda) – najniži u EU
 • Poreske olakšice za osobe koje nemaju stalno mesto prebivališta na Malti
 • Poreski propisi u skladu sa EU
 • Registracija društva sa ograničenom odgovornošću bzo I lako (Ltd, LLC)
 • Članica Evropske Unije, Evro oficijalna valuta, a Engleski oficijalni jezik
 • Visoko obrazovana radna snaga, više jezičko govorno područje, raznovrsna ekonomija sa jakim finansijskim sektorom I sektorom za informacione I komunikacione tehnologije
 • Sunce, more, ostrvo sa razvijenim turizmom s tim je I konekcija letova jako dobra.

Registrujte kompaniju na Malti za samo 4 radna dana.

cropped-headerimg.jpg

Stručni saveti:

 • Iskoristite mogućnost konsultacija sa ekspertima u polju internacionalnog poslovanja i poreskog planiranja.
 • Planirajte vaše poslovne strukture uz našu pomoć, I vasa kompanija će uspeti..
 • Naše visoko kvalifikovano osoblje će vam rado pomoći I kad dođete na Maltu, potrudićemo se da uživate u vašem boravku.

Pravne Prednosti Malte:

Licence dobijene na Malti, često su validne za celu EU: s tim što je pribavljanje I obnova ovih dozvola mnogo jeftinija na Malti. Bilo da je online-gaming, avio registracija, transport (pomorski), ili investicionih fondova. Još jedan od benefita jeste relativno niska cena za sticanje pasoša. Što se tiče inicijalnih javnih ponuda, Malta vam pruža velike pogodnosti za registraciju I trgovanje finansijskim instrumentima.

Malta pravi razliku između koncepta kao što su “resident” (boravak) I prebivalište (stalno mesto boravka). Koncept “resident” se zasniva na standardu I dužini boravka u zemlji, ukoliko vam je potreban status “rezidenta” zarad poreskih olakšica, ne morate boraviti u zemlji 183 dana u godini. Ipak morate uzeti u obzir sporazum o o izbegavanju dvostrukog  oporezivanja,kao I šta je moguće primeniti.

Prema Malteškom zakonu, prebivalište pravnog lica je tamo gde mu je menadzment I kontrola, i pravne odluke vezane za poslovanje vaše kompanije, zaista moraju bitio donete na Malti.

Direktori kompanija mogu imati mesto stalnog boravaka van Malte, međutim ukoliko direktori ili akcionari nisu državljani EU ili Švajcarske , privredni registar zahteva dodatnu dokumentaciju (pravne preporuke, kopije plaćenih računa, izvod iz banke…).

Poverenik može posedovati akcije u kompaniji, ali direktor se ne tretira kao poverenik.

(Joint Venture: Da bi sve tačke zakona bile ispunjene u potpunosti, MALTA 4 U LTD sarađuje sa poznatim revizorima na Malti.)

 

Dozvola boravka na Malti (Šengen viza)
za državljane zemalja van Evropske Unije:

Politička struktura I zakoni deluju tako da konstantno privlače veliki broj finansijski dobro situiranih, stranih državljana. Ponuđene su različite opcije za sticanje rezident karte ili malteškog pasoša.

Državljani Evropske Unije, vrlo lako dobijaju rezident kartu.

Državljani zemalja koje nisu članice Evropske Unije, su u mogućnosti dobijanja privremene rezident dozvole , koja nakon određenog niza godina može preći u stalnu.

Opcije za dobijanje privremene boravišne dozvole:

 • Ukoliko formirate kompaniju pod čijom upravom stoji iznos od 100.000 evra, ili ukoliko kupite nekretninu u visini sličnog iznosa. Vlasti pažljivo proveravaju ove činjenice, tako da je bitno sve odraditi po pravilima I propisu.
 • Ukoliko poslodavac zatraži radnu dozvolu, ali imajte na umu da je mnogo lakše dobiti radnu dozvolu za akademski obrazovanu osobu. Evropskoj Uniji je potrebno objašnjenje zašto  pozicija nije ustupljena EU državljaninu
 • Ukoliko dobro poznata korporacija formira predstavništvo ili ogranak, I želi da postavi osobu kao menadzera.
 • Ukoliko studirate na Malti
 • Ukoliko imate dokaz da ste finansijski obezbeđeni I nemate potrebu dalje asistencije, od strane ove države

Dodatne Informacije o Malti:

Malta je članica Evropske Unije , Engleski kao oficijalni jezik , evro oficijalna valuta. Na Malti (glavni grad Valeta)  živi oko 425,000 ljudi,(25,000 čine strani državljani). Ostrvo sa više od 300 sunčanih dana godišnje, a “zimi” sunce izlazi I pre nego što ljudi krenu u kancelarije. Većina ljudi živi na glavnom ostrvu Malta, koje se nalazi oko 130 km južno od Sicilije I ostala 2 ostrva Gozo I Komino. Veze letova su odlične sa većinom evropskih centara, statistika iz 2015 pokazuje da je kroz malteški aerodrome prošlo 4,5 miliona putnika, da je bilo 16000 polazaka sa 29 različitih avio- kompanija.

Malta je jedna od retkih “on-shore” lokacija koja je kompatibilna sa zakonima EU, a u isto vreme pruža pogodne uslove za poslovanje, kako korporacijama tako I pojedincima.Malta je od strane OECD postavljena na “belu listu” zemalj, gde Malta ima brojne sporazume dvostrukog oporezivanja (DTT) I nije u krugu zemalja sa visokom stopom poreza. Još jedan od benefita je mogućnost pristupa atraktivnim subvencijama Evropske Unije. Politika u zemlji je orjentisana ka ,I radi u korist investitora . „Forbs“ je Maltu proglasio za zemlju broj jedan , gde pojedinac uživa potpunu „ličnu slobodu“.

Povoljno okruženje privlači investiture: stabilne cene nekretnina,razumne plate,niska stopa poreza, prihvatljivi životni troškovi I redvidiva politika. Veliki broj visoko kvalifikovanih ljudi iz EU I van nje dolazi na Maltu zbog atraktivnih radnih mesta, divnih vremenskih uslova, I interesantnog načina života. Takođe, mogućnost od prihoda sa više strana je dozvoljen od strane zakona (radon vreme je ograničeno za jedno radon mesto, kod jednog poslodavca, ali radnicima je dozvoljeno da kombinuju više radnih mesta u isto vreme.).